Over de raad van toezicht

Leden van Raad van Toezicht


De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend. Zijn doen dit onbezoldigd.

 
ERIK KELLERHUIS
Voorzitter
CFO bij TBWA/Western Europe


BORIS JANSSEN
Eigenaar Fancyfarmers Enterprises BV & Fancyfarmers Retail BV


PATRICK VD PIJL
CEO Business Models Inc. | Auteur | Spreker |

Op Verhuisdieren.nl zoek je verantwoord naar jouw ideale hond, kat of konijn

Steun de stichting

  • Ontvang notificaties van nieuwe matches
  • Bekijk contactgegevens van matches
  • Support onze stichting voor 1 jaar