Toelichting Verhuisdieren-regels

Stichting Verhuisdieren wil graag dat elk dier op een fijne en verantwoorde manier een perfect passend baasje vindt. Herplaatsen of verhuizen is al indrukwekkend genoeg voor honden en katten. Door bepaalde voorwaarden te stellen aan het gebruik van het online platform, hopen we de herplaatsing of adoptie van honden en katten zo diervriendelijk te laten verlopen als mogelijk is. We leggen graag uit waarom we bepaalde voorwaarden hanteren.


Zwerfhond in griekenland

NIEUWE REGELGEVING IMPORT HONDEN

Vanaf 1 november 2021 gaan er nieuwe regels gelden voor het importeren van honden uit het buitenland. Deze zijn opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid en zullen worden gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel en WarenAutoriteit (NWVA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Op deze pagina van de RVO wordt uitgelegd wat er precies voor iedereen gaat veranderen, ook voor particuliere nieuwe eigenaren van honden! Op deze pagina staat precies beschreven wat er gaat veranderen voor stichtingen. Lees deze als stichting én gastgezin zijnde GOED door!

Alle stichtingen moeten KvK-nummer en UBN hebben.

Dit was voorheen nog optioneel, maar helaas kan Verhuisdieren nu alleen nog samenwerken met stichtingen die aan de regels van de RVO voldoen. 

RVO-regels op rij

Gezondheidsverklaring, chipregistratie en vaccinaties

Verhuisdieren staat achter stichtingen die (zwerf-)dieren redden van een zwaar straatleven, maar hamert op een verantwoorde wijze waarop dat gebeurt. De dieren moeten in verantwoorde aantallen en op een verantwoorde wijze naar Nederland komen, allen voorzien van een gezondheidsverklaring, de juiste entingen, traces en een chipregistratie. Alleen zo kan voorkomen worden dat dieren bijvoorbeeld op te jonge leeftijd (onder de 4 maanden) worden getransporteerd en dus niet volledig (of te vroeg!) geënt zijn. 

Verantwoorde aantallen

Met verantwoorde aantallen bedoelen wij dat een stichting/gastgezin de tijd en ruimte heeft om het dier te laten wennen en tot rust te laten komen. Ook mag er geen druk achter zitten om 'zo snel mogelijk' een geschikte baas te vinden. Er moet sprake zijn van een oprechte match. Dit voorkomt verdriet bij de nieuwe baas en een extra trauma bij het dier. Doel moet zijn om het dier één keer goed te herplaatsen. 

Vangnet

Een stichting/gastgezin moet wel een vangnet hebben voor die enkele keer dat een adoptie niet volgens plan verloopt. Het kan gebeuren dat een hond of kat niet past in het huishouden en het voor het dier beter is al hij teruggaat naar de stichting. De stichting is dan verplicht om het dier terug te nemen, verantwoordelijk op te vangen en opnieuw een verantwoordelijk adoptieporces op te starten. Dit geldt OOK voor dieren die rechtstreeks vanuit het buitenalnd geplaatst worden.

Op Verhuisdieren.nl zoek je verantwoord naar jouw ideale hond, kat of konijn

Steun de stichting

  • Ontvang notificaties van nieuwe matches
  • Bekijk contactgegevens van matches
  • Support onze stichting voor 1 jaar